Bestuur - Marktcommissie Beek historie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


De jaarmarktrechten zijn in 1808 door Napoleon aan de gemeente Beek verleend. De marktcommissie is voort gekomen uit het "Landbouwcasino" Op 13 december 1911 ( Sinte Lecie) werd door enkele leden van het Landbouwcasino een veemarkt georganiseerd. Door het succes van deze markt werd besloten om deze leden  een zelfstandige status te geven en kwam men tot de oprichting van een marktcommissie. We mogen aannemen dat de "Stichting Marktcommissie Beek" (SMB) statutair is opgericht begin 1912 en bestaat aldus  ruim 2  100 jaar.  Tevens organiseerde de Markt-commissie in 2012 de 70ste Paasveejaarmarkt.


In 1795 viel Napoleon Nederland binnen. De man die zichzelf tot keizer liet uitroepen stierf uiteindelijk stil en vergeten, na de slag bij waterloo. Toch haalde Napoleon Bonaparte veel goede staatsrechtelijke streken uit: hij was de uitvinder van de "burgelijke stand". Behalve dit fenomeen, wist Napoleon óók diverse steden of huizengroeperingen te waarderen om hun traditie. In 1808 -nu ruim 200 jaar geleden- kende de keizer van toen Beek marktrechten toe. Niet dat dat tot de huidige paasveemarkten leidde, maar tóch........
Foto van het bestuur tgv het 35ste paasveetentoonstelling 1967. Dit bestuur was aan het bewind tot begin jaren zeventig. Toen zijn zeven bestuursleden vervangen door jongere Beekenaren. Staand v.l.n.r: J. Crombag, P. Nelissen, H. Bogman, H.Sangers, W. Custers, Lemmens en A. Gelissen. Zittend v.l.n.r: M. Schols, J. Sangers, Crombag, J. Heldt.


het bestuur in het jaar 1977
Twan Gelissen, Pierre Nelissen, Jean Vossen, Theo Vroemen, Jeu Dewez, Jules Schols, Jan Kicken, Jean Visschers, Jacq Bruls, John Eussen, Willy Custers, Jozef Roebroek, Wil Ploemen, Frans Lacroix, Jo Bogman.

De Marktcommissie bij de ingebruikname van de eerste costuums en het afscheid van Erelid Pierre Nelissen.
staand vlnr: Theo Vroemen,Jean Vossen, Jan Kikken, Jeu Dewez, Jo Bogman, Wil Ploemen, Jean Visschers, Jules Schols, Jacq Bruls. Zittend vlnr: Jozef Roebroek, Frans Lacroix, Willy Custers, Pierre Nelissen, Twan Gelissen en Jos Spierts.


Het bestuur in het jubileumjaar 1982.
Staand vlnr: Wil Ploemen, Jozef Roebroek, Jean Visschers, Jan Kicken, Dre Claessen, Jacq Bruls, Jules Schols, Theo Vroemen, Jeu Dewez, Jos Spierts.
Zittend vlnr: Frans Lacroix, Twan Gelissen, Willy Custers, Jean VossenHet voorwoord van de toenmalig Burgemeester van Beek, Albert van Goethem, in de Paasveejaarmarktkrant en de catalogus.

Zondag, 28 maart 1982 wordt weer zo'n dag, die Beek in het middelpunt van de belangstelling plaatst.
Het evenement, dat dan op het Marktterrein zal plaats vinden, en dat grote aantallen bezoekers zal trekken, draagt dit jaar een bijzonder cachet.
Het gaat op de Paasvee-show van het zuiden, die voor de 40ste maal wordt gehouden en waaraan de Marktcommissie, in het 70ste jaar van haar bestaan, in het kader van die jubileumviering, bijzondere aandacht heeft besteed.
Degenen, wier verwachtingen ten aanzien van hetgeen geboden wordt hoger dan ooit gespannen zijn, zullen niet teleur gesteld worden.
Daarvoor staat borg een Marktcommissie, die in het verleden steeds blijk gaf, de waarachtig niet geringe problemen rondom de voorbereiding, organisatie en afwikkeling van een tentoonstellingsgebeuren van een dergelijke omvang aan te kunnen.
Wat deze commissie, ondanks het vrijwel ontbreken van geldelijke overheidssteun, met een van eigenbaat gespeende inzet, improvisatievermogen en fantasie bijdroeg en nog bijdraagt aan het imago van Beek, is het moeilijk in woorden uit te drukken.
Feit is in ieder geval, dat het gemeentebestuur, welks tolk ik in deze ben, grote waardering heeft voor hetgeen nu weer tot stand werd gebracht.

Bezoekers van de 40ste Provinciale Limburgse Paasveetentoonstelling: van harte welkom!
Marktcommissie proficiat!
Organisatoren, inzenders, slagers en kooplieden: veel succes!

Beek, maart 1982 A.G.J. van Goethem,
burgemeester

Op bovenstaande foto ziet u het bestuur van de marktcommissie bij de receptie ter gelegeheid van de 50ste paasveetentoonstelling en het 80 jarig bestaan in 1992. Wil Ploemen (voorz), Jeu Dewez(secr), Jos Spierts (penn), Willy Custers, Jules Schols, Frans Lacroix, Jean  Vossen, Jean Visschers, Jacq Bruls, Theo Vroemen, Jozef Roebroek, Frans Gelissen.


Bestuur van de Marktcommissie 2000
Van boven naar beneden:
Jozef Roebroek, Jeu Dewez, Wil Ploemen, Jacq Bruls, Michel Boesten, Jos Hermens, Jos Spierts, Jean Vossen, Theo Vroemen, Willy Custers, Jean Visschers, Jules Schols, Frans Gelissen, Frans Lacroix.Bestuur van de Marktcommissie
Frans Gelissen, Jules Schols, Theo Vroemen, Jean Visschers, Jos Spierts, Wil Ploemen, Jean Vossen, Michel Boesten, Jacq Bruls, Jeu Dewez, Jos Hermens, Willy Custers, Frans Lacroix, Jozef Roebroek.
Op de voorgrond de prachtige dikbilstier van Jean Visschers.


Bestuur van de Marktcommissie
Frans Gelissen, Jules Schols, Theo Vroemen, Jean Visschers, Jos Spierts, Wil Ploemen, Jean Vossen, Michel Boesten, Jacq Bruls, Jeu Dewez, Jos Hermens, Willy Custers, Frans Lacroix, Jozef Roebroek.
Op de voorgrond de prachtige dikbilstier van Jean Visschers.


De Marktcommissie poseert in de vergaderruimte van het Elsmuseum.
Staand v.l.n.r. Jos Hermens, Math kerkhoffs, Ad laeven, Michel Boesten, Piet Pijls, Jozef Roebroek, Michel Dohmen, Jos Claessen, Theo Vroemen.
Zittend v.l.n.r. Frans Gelissen, Jeu Dewez, Wil Ploemen, Jos Spierts.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu